Iskanderas (Aleksandras Didysis) ir atsiskyr?lis

1938. Tempera, drob?. 47,5 x 78,7 cm
Rytų meno muziejus, Maskva

79/202 Back to the welcome page 81/202