Issa ir milžino kaukol?

1933. Tempera, drob?. 76,2 x 120,8 cm
Nikolajaus Rericho muziejus, New York

80/202 Back to the welcome page 82/202