Ir mes vis gaudome žuvį

Sankta serija
1922. Tempera, drob?. 71,1 x 101,5 cm
Bolling'o kolekcija, Grand Haven, Mi?iganas

78/202 Back to the welcome page 80/202