Himalajai

1938. Tempera, kartonas. 28 x 44 cm
Rytų meno muziejus, Maskva

42/202 Back to the welcome page 44/202