Himalajai

1944. Tempera, kartonas. 28 x 44 cm
Rytų meno muziejus, Maskva

40/202 Back to the welcome page 42/202